Knuttimrat

Knuttimring är en klassisk svensk byggnadsmetod som funnits i många hundra år. Det givna träslaget har alltid varit fura. Även om det idag finns många andra sätt att bygga så står sig knuttimrat väl då det just är klassiskt svenskt. Knuttimring är också en väldigt effektiv byggnadsmetod. Med våra stugor bygger du snabbt upp en stabil byggnad som dessutom isolerar bra som den är. Den långsamväxande norrländska furan med sina täta årsringar är en mycket god råvara. Det ger förutsättningar för god passform, det blir enklare att bygga och ger ett bra slutresultat. Det vi kallar absolut norrländsk kvalitet.

Hustyp
Storlek
Byggkonstruktion

Visar

    Visa alla Fäll ihop