Anmälan transportskada

Kontrollera alltid godset noga vid ankomst och få en påskriven fraktsedel vid skada eller misstänkt skada.
Finns inte anmärkning om transportskada på fraktsedel måste bilder skickas till oss inom 7 dagar efter att godset mottogs för att en kravställning mot vår speditör ska kunna göras.

Ersättningsleverans faktureras tills nedanstående uppgifter inkommit och godkänts därefter görs en kredit på ersättningsleveransen. Vid kredit istället för ersättningsleverans görs den när nedanstående uppgifter inkommit och godkänts.

Exempel på bilder som måste medfölja en skadeanmälan (endast .jpg eller .pdf godtas):

 • 1. Bild där man ser hela godset och skadan
  2. Närbild på skadan (se exempel ovan)
  3. Bild på kortsidans etikett (se exempel ovan)
  4. Bild på fraktsedel
  5. Extra bild vid behov
  6. Extra bild vid behov

  Jag har läst och godkänt GDPR