GDPR

 

Hur vi använder cookies.

Cookies använder vi för att kunna utvärdera och hålla vår webbplats relevant och funktionell för dig som besöker den. När du använder vår webbplats lagras information via Google Analytics för att vi ska kunna få statistik och information om hur webbplatsen används. Det kan exempelvis vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom skärmstorlek, webbläsarversion, geografisk position och IP-adress. Vi använder också andra tredjepartscookies på denna webbplats. I första hand för att för att fortsätta förbättra din användarupplevelse, samla statistik om antalet besökare och för att få information om hur vår webb används, men i vissa fall används cookies också för egna ändamål. Som riktad marknadsföring på andra webbplatser, exempelvis via Facebook och Instagram. Om du inte önskar att dela data i marknadsföringssyfte, vänligen uppdatera dina annonsinställningar på Facebook.

Hur vi hanterar personuppgifter.

Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. När du använder våra olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter. Baseco är därmed personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med gällande lagar och regler. 

Baseco vill försäkra dig om att vi vidtar lämpliga och rimliga säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och typen av personuppgifter i syfte att skydda dina rättigheter och friheter avseende dataskydd.

Om du besöker vår hemsida eller genomför köp av våra produkter eller tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter. De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta namn och kontaktinformation inklusive adress, mobilnummer och e-postadress och annan information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår hemsida.

Om du har beställt en vara eller tjänst har du ingått ett avtal med Baseco och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera ditt köp eller din beställning samt att kunna leverera den produkt du har beställt.

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Du har även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du kan begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.