Behandling och underhåll

Om du väljer ett obehandlat golv kan du behandla det enligt eget önskemål om utseende och känsla.
Fråga din återförsäljare av ytbehandlingsprodukter om tips och råd.

Nedan finner du instruktioner för våra populära färdigbehandlade produkter.

Furu och Ek Classic
Sju dagar efter läggning rekommenderas en såkallad installationsbehandling. Antingen med såpa eller underhållsolja.
Underhållsinstruktioner Classic

Furu Trend och Antik
Efter läggning är golvet klart att användas. Vid våtrengöring används vanlig golvrengöring och vatten.
Underhållsinstruktioner Furu Trend och Antik

Furu Modern och Patina. Ek Modern och Antik. Ask Modern.
Efter läggning är golvet klart att användas. Underhåll sker med produkter anpassade för hårdvaxoljade ytor.
Underhållsinstruktioner hårdvaxolja

Offentlig miljö
Vid val av ytbehandling samt underhåll i offentlig miljö så kontakta oss för vidare konsultation.
Generell instruktion för hårdvaxoljade golv i offentlig miljö