Vasamuséet

15 miljoner fötter krävde det bästa

När Vasaskeppet bärgades 1961 blev den första hemvisten Wasavarvet, ca 300 m söder om dagens Vasamusem. När beslutet om byggandet av det nya museet togs i mitten av 80-talet var golvfrågan ett av många tuffa spörsmål. Vilket slags golv skulle kunna uppfylla både de estetiska och funktionella kraven? All interiör i museet skulle utgöras av naturmaterial samtidigt som golven skulle stå pall för uppemot 1000 000 besökare årligen – en rätt stor byggnadsmässig utmaning alltså.

Norrländsk senvuxen slitsyrka
Valet av golvleverantör föll på oss på Baseco, och inte minst vår fantastiska råvara. Det vill säga den senvuxna norrländska furan med årsringar lika täta som på en gammal stenkaka. Och där det långsamväxande träets främsta egenskaper är en hårdhet och slitstyrka som få – om några – andra levande naturmaterial kan matcha.

Handplockad och årslång torkad skog
Det hela inleddes med en urvalsprocess där en expertgrupp från Stockholm kom upp till Storuman och tillsammans med oss valde ut den skog som det 4 000 kvadratmeter stora golvet skulle tillverkas av. Produktionen av golvplankorna präglades av minst lika stor noggrannhet. Inte minst genom det faktum att det utvalda träet torkades under ett helt år i en konditionerad kassun.

Början på en framgångssaga
1987 började så byggandet och i juni 1990 invigdes Vasamuseet officiellt av kung Carl XVI Gustaf. Och fram till dags dato har uppemot 15 miljoner besökare passerat på vårt golv, något som vi förstås är mycket hedrade och glada över. Även ekonomiskt var Vasa-projektet viktigt för oss. Ordern på ca 600 000 kr till vårt relativt nystartade företag var betydelsefullt för vår fortsatta utveckling.

Ringar på vattnet till slott och koja
Vår golvleverans till Vasamuseet gav också ringar på vattnet för Basecogolv i fler andra fina sammanhang. Idag ligger våra breda trägolv nämligen också i allt från Drottningholms Slott och Millesgården till Midlanda flygplats och Luleå Tekniska Universitet. Och vi är förstås lika stolta över alla våra tusentals golv som hittat hem till vanliga svenska hushåll runt om i landet.