fjallflora_farger

Fjällets färger
berättar en historia

”Fast man vet hur meningslöst och vilseledande det är att ge naturen en själ, kan man inte låta bli att uppfatta fjällblommorna som symboler för glad, okuvlig tapperhet i striden mot en fientlig yttervärld.”
Sten Selander, botaniker och poet

Det är många som har fascinerats över både skönheten och livskraften hos de svenska fjällens unika växter. Som nästan oförklarligt starka står emot både pinande vind och isande kyla. I intensiva, levande färger, som fungerar som en både naturlig och överraskande kontrast till sin omgivning. Precis som panelerna i Fjällfloraserien, med andra ord. Här kommer en liten inblick i växterna som har gett oss namnen på de sju färgerna i Fjällflora.

Brudkulla
Den enda platsen i världen som den här sällsynta svenska orkidén växer är några få platser i södra Lappland. Botanisten Olof Rune som upptäckte arten 1960 beskrev upplevelsen av Brudkullas färg med orden ”Den är röd som när solen lyser igenom en flaska god.” Exakt vad en flaska god är förtäljer inte historien.

Lappspira
Känd som en av fjällvärldens allra mest väldoftande blommor, med en närmast rosenliknande lukt. Den hittas på fjällhedar i det allra nordligaste björkbältet och även ovanför trädgränsen.

Fjällkvanne
Även känd under artnamnet Angelica Archangelica, vilket har den poetiska betydelsen änglalik ärkeängel. Namnet kommer från att ärkeängeln Gabriel ska ha använd den som läkeväxt. Den ljust gröna Fjällvkannen kan bli uppemot två meter hög och har använts både i medicinskt syfte och i framställningen av absint.

Fjällklocka
En sällsynt ört som växer på kalkrik mark i fjällvärlden. Dess blåskiftande, klockliknande blomma gör den lätt att skilja från andra arter. Fjällklockan upptäcktes av Carl von Linné i mitten av 1700-talet och växer från Åsele Lappmark till Torne Lappmark.

Grå Renlav
Precis som alla renlavar växer den grå renlaven på ett buskliknande sätt och precis som namnet berättar har den en karaktäristiskt grå ton. I svåra tider har den använts både som djurfoder och nödmat till människor.

Manlav
Namnet har den fått på grund av likheten med en hästman. Manlaven har med sitt sätt att växa gjort sig känd för att svepa in träden i Norrlands granskogar i draperier. Med sin vanligtvis mörkt gråsvarta färg ger den skogarna en speciell karaktär där den växer.

Kolstarr
Den fridlysta kolstarren växer bara i Torne Lappmark, på översilad grusmark och klipphyllor. Arten är mycket sällsynt och upptäcktes så sent som på 1930-talet. Namnet kommer från den kolsvarta färgen som är karaktäristisk för växtens ax och även uppstår hos dess fruktgömmen när de mognar.