vara_golv

Våra golv

DU MÄRKER KÄRLEKEN
Trä är ett levande material. Och det krävs åratal av erfarenhet och generationer av kunskaper för att ta tillvara dess egenskaper på bästa sätt. Tänk att varje enskilt träd som i slutändan blir ditt golv ska växa i hundra år innan det kan förädlas till ett massivt golv av högsta kvalitet.

Kunskapen i kombination med den bästa råvaran – den senvuxna, lappländska furan med sina täta årsringar och hårda kärnvirke – är grunden.

Kvalitet och ursprung är viktigt för oss på Baseco, men också att vara ny ken och låta oss inspireras av vår omvärld. Med all den tradition och yrkeskunskap som vi har i ryggen har vi utökat vårt lappländska sortiment med spännande och tåliga träslag som ek och ask. Båda med sina unika uttryck och egenskaper.

Du kommer att märka kärleken.