eftertanke_helhet

Eftertanke och helhet

Massiva golv och paneler i trä ger stor valfrihet i utformningen av hemmets interiör. Genom att ta hänsyn till såväl rummets längd och bredd kan du själv bestämma hur ett rum ska upplevas. Golvets brädor ska helst följa rummets längdriktning för att minimera antalet skarvar, men även fönstrens ljus spelar en viktig roll för att skapa ett angenämt helhetsintryck. Placeringen och storleken på naturliga ljusinsläpp är viktiga faktorer, som påverkar både färgval och golvbrädornas riktning. Dessutom kan väggarnas panel göra att ett rum upplevs som antingen längre eller högre, beroende på i vilken riktning panelen placeras.

Bilden visar golvet Classic natur och panelen Pärlspont obehandlad (efterbehandlad med vit lack).