om_sortimentet_stampel

Naturlig kvalitet kan
du aldrig stressa fram

Självklart handlar det om tålamod. Om ett naturligt lugn och förmågan att tänka långsiktigt. Annars hade det varit helt omöjligt att uppnå den kvalitet som både vi och våra kunder förväntar sig av våra produkter. Våra massiva trägolv och paneler bygger på råvaran som finns naturligt i vår omgivning. Skogar som har vuxit sig starka och tåliga i omkring ett sekel. Men trots att det tar lång tid att få fram den rätta råvaran kompromissar vi aldrig. Vårt arbete bygger på en kombination av skarp produktionskompetens och kompromisslösa val av råvara. Så kommer det alltid att vara.

Torkning – för bättre kvalitet och formstabilitet
Men för att virket ska riktigt komma till sin rätt och få den där kvaliteten som skiljer det från mängden, krävs att virket torkas ordentligt. På Baseco torkar vi virket till cirka 8 procents fuktighet. Det kallas möbeltorrt på branschspråk och gör att golvet eller panelen behåller sin formstabilitet även efter inläggning. Tack vare den låga fuktkvoten kan golvet läggas eller panelen sättas upp direkt från obruten förpackning.