Pressbilder

Basecos produkt- och miljöbilder är fria att publiceras av extern part, så länge fabrikat och modell anges i samband med bilden. Dessutom ska fotografen Patrick Degerman alltid namnges.