Press

Här kan du hämta bilder, logotyper och läsa mer om historien bakom Baseco. Kom ihåg att namnge fotografen (© Patrick Degerman) vid publicering av pressbilder.