om_baseco

Naturlig kvalitet kommer inte
utan starka rötter

Trä är ett levande material och det krävs åratal av erfarenhet och generationer av kunskaper för att ta tillvara dess egenskaper på bästa sätt. Tänk att varje enskilt träd som i slutändan blir ditt golv ska växa i hundra år innan det kan förädlas till ett massivt golv av högsta kvalitet. Då förstår du att kunskap och erfarenhet i den här branschen är inget man skyndar fram.

Utan sina förfäders kunskaper om trä hade Krister och Monica aldrig kunnat driva en framgångsrik golvtillverkning i 30 år. De har skapat en produkt och ett varumärke som andra bara drömmer om. Kunskapen i kombination med den bästa råvaran – den senvuxna, lappländska furan med sina täta årsringar och hårda kärnvirke – är grunden för framgången.

När och om Krister någonsin kan sluta är det sönerna Daniel, Marcus och Patrik som ska ta arvet in i framtiden. Framför allt traditionen av genuint hantverkskunnande och känsla för produktens värde. Det är klart att det är en fördel att ha vuxit upp så nära naturen. Lika självklart som att fabriken ska ligga mitt i barrskogsbältet. I Lappland. Där den senvuxna furan bestämmer.