fjallflora_farger

Fjellets farger
forteller en historie

”Selv om man vet hvor meningsløst og villedende det er å gi naturen en sjel, kan man ikke la være å oppfatte fjellblomstene som symboler på munter, ukuelig tapperhet i striden med en fiendtlig omverden.”
Sten Selander, botaniker og poet.

Det er mange som er blitt fascinert av både skjønnheten og livskraften i det svenske fjellets unike planter. Som nesten uforklarlig sterke står imot både sterk vind og isende kulde. I intense, levende farger som fungerer som en både naturlig og overraskende kontrast til omgivelsene. Akkurat som panelene i Fjällfloraserien, med andre ord. Her følger et lite innblikk i plantene som har gitt oss navnene på de sju fargene i Fjällflora.

Brudkulla
Det eneste stedet i verden denne sjeldne svenske orkidéen vokser er noen få steder i det sørlige Lappland. Botanikeren Olof Rune som oppdaget arten i 1960 beskrev opplevelsen av Brudkullas farge med ordene ”Den er rød som når solen skinner gjennom en flaske god.” Historien forteller ikke nøyaktig hva en flaske god er.

Lappspira
Kjent som en av fjellverdenens aller mest velduftende blomster, med en nærmest roseliknende lukt. Den finnes på fjellsletter i det aller nordligste bjørkebeltet og også over tregrensen.

Fjällkvanne
Også kjent under artsnavnet Angelica Archangelica, som har den poetiske betydningen engleaktig erkeengel. Navnet kommer av at erkeengelen Gabriel skal ha brukt den som legeurt. Den lysegrønne Fjellkvannen kan bli opp mot to meter høy og har vært benyttet både til medisinske formål og i fremstillingen av absint.

Fjällklocka
En sjelden urt som vokser i kalkrik grunn i fjellverdenen. Dens blåskiftende, klokkeliknende blomst gjør den lett å skille fra andre arter. Fjellklokken ble oppdaget av Carl von Linné på midten av 1700-tallet og vokser fra Åsele Lappmark til Torne Lappmark.

Grå Renlav
I likhet med all annen renlav vokser den grå renlaven på en buskliknende måte, og som navnet forteller har den en karakteristisk grå tone. I vanskelige tider har den vært brukt både som dyrefôr og nødmat til mennesker.

Manlav
Navnet har den fått på grunn av likheten med en hesteman. Manlaven har med sin måte å vokse på gjort seg kjent for å innhylle trærne i Norrlands granskoger i draperier. Med sin vanligvis mørkt gråsvarte farge gir den skogene en spesiell grå karakter der den vokser.

Kolstarr
Den fredede kolstarren eller kløftstarren vokser i Sverige bare i Torne Lappmark, på overrislet grusmark og klippehyller. Arten er svært sjelden og ble oppdaget så sent som på 1930-tallet. Det svenske navnet kommer fra den kullsvarte fargen som er karakteristisk for plantens aks og også oppstår hos dens frukthylster når den modner.