vara_golv

Våre gulv

De trærne vi bruker, har vokst langsomt gjennom lange vintre. Derfor får de tettere årringer og blir hardere enn et tre som har vokst lenger sør. Gulvene våre har også en høy andel kjerneved, noe som bidrar ytterligere til den gode kvaliteten. Hvilken bredde du skal ha på gulvplankene, dreier seg om smak og behag, kvaliteten er alltid den samme.

Furu
Hvert bord granskes og kontrolleres manuelt ved fabrikken, og deles inn i to sorteringer for gulvbord opp til 180 mm bredde – Standard (A) og Økonomi (B). Standardsorteringen inneholder bord med hovedsakelig friske kvister blandet med en mindre del mørke kvister. I økonomisorteringen blandes friske og mørke kvister, kvistutslag forekommer. Men disse kan enkelt repareres på stedet med smeltelim. 30 x 230 mm gulvplanker lages av grovt tømmer og sorteres derfor spesielt.

Gran
Grangulvene leveres i en blandet sortering der det forekommer bord med mindre kvistutslag, samt kvaelommer. Kvistutslagene kan enkelt repareres på stedet med smeltelim.

Bildet viser gulvet Trend mørkegrå og panelet Glattpløyd mørkegrå.