eftertanke_helhet

Ettertanke og helhet

Massive gulv og paneler av tre gir stor valgfrihet i utformingen av hjemmets interiør. Ved å ta hensyn til så vel rommets lengde og bredde kan du selv bestemme hvordan et rom skal oppleves. Gulvets bord skal helst følge rommets lengderetning for å minimere antallet skjøter, men vinduenes lys spiller også en viktig rolle for å skape et behagelig helhetsinntrykk. Plasseringen og størrelsen på naturlige lysinnslipp er viktige faktorer som påvirker både fargevalg og gulvbordenes retning. Dessuten kan veggenes panel gjøre at et rom oppleves som enten lengre eller høyere, avhengig av i hvilken retning panelene plasseres.

Bildet viser gulvet Classic natur og panelet Perlepløyd ubehandlet (etterbehandlet med hvit lakk).