om_sortimentet

Naturlig kvalitet kan du
aldrig stressa fram.
För oss tar det ungefär 100 år.

Självklart handlar det om tålamod. Om ett naturligt lugn och förmågan att tänka långsiktigt. Annars hade det varit helt omöjligt att uppnå den kvalitet som både vi och våra kunder förväntar sig hos våra produkter. Lyckligtvis ger de egenskaperna en ganska bra beskrivning av hur vi är som människor. Och kanske har vi det med oss naturligt, uppväxta som vi är i hjärtat av Lappland. I en bygd där tempot kan beskrivas som minst sagt lugnt, är det naturligt att låta saker och ting ta den tid det behöver.  Våra massiva trägolv och paneler bygger på råvaran som finns naturligt i vår omgivning. Skogar som har vuxit sig starka och tåliga i omkring ett sekel. Men trots att det tar lång tid att få fram den rätta råvaran kompromissar vi aldrig. Då hade vi aldrig varit där vi är i dag. De värden som Baseco står för bygger på en kombination av skarp produktionskompetens och kompromisslösa val av råvara.

Så kommer det alltid att vara. Även om vissa saker kanske tar 100 år.