skruv

Installation och skötsel

Lägga golv
På vår fabrik torkas träet till en fuktighet på cirka 8 % som är vad vi i branschen kallar för ”möbeltorrt”. Detta för att golvet ska röra sig så lite som möjligt efter inläggning. Man får inte glömma bort att trä är ett levande material som anpassar sig efter omgivande luftfuktighet. Krympning eller svällning måste man räkna med beroende på vilken luftfuktighet som råder där golvet läggs. Bäst miljö för massiva trägolv är när luftfuktigheten är 30–60 %.

Låt brädorna ligga i sin förpackning där det ska monteras och acklimatiseras under 48 timmar.
Öppna förpackningarna allt eftersom golvet läggs.

Vi rekommenderar skruvning där det är möjligt. Detta för att varje bräda ska få röra sig individuellt, samtidigt som det också är den enklaste läggningsmetoden. Under den torrare perioden av året kan det uppstå små krympspringor mellan brädorna. Det går också bra att lägga ett golv från Baseco i kombination med golvvärme.

Furu- och grangolv kan även limmas flytande när skruvbart underlag saknas eller när man helt vill undvika springor mellan brädorna. Golvet ligger flytande utan att vara fast i underlaget och golvets rörelser sker då under golvsockel mot sidovägg, varför tjockare golvsockel bör användas. Att limma ett ­massivt trägolv tar normalt längre tid än att skruva.

Våra furu- och grangolv går även bra att skruva i betong om man väljer 25mm tjocklek.

Massiva ek- och askgolv kan ej monteras flytande, där rekommenderar vi nedlimning där skruvning ej är möjligt.

Monteringsanvisningar för golv:

Skruvning/spikning och flytande montering(limning) (pdf)
Skruvning direkt i betong (pdf)
Skruvning i plywood på betong (pdf)
Lamellparkett med 5G klickfog (pdf)

Uppfästning av paneler
Panelerna skråskruvas eller skråspikas fast i brädans fjäder. Om man väljer att skruva fast panelbrädorna är det lämpligt att förborra för att undvika eventuell sprickbildning och förslagsvis används en skruv som försänks i träet. Om panelbrädorna i stället spikas används lämpligen dyckert, som slås in med en dorn för att inte skada träet. Om panelen ska monteras på en jämn vägg som är klädd med till exempel spånskivor kan de oftast spikas eller skruvas direkt i underlaget. I annat fall, om underlaget utgörs av exempelvis gips eller betong, krävs en spikläkt i trä som panelen kan fästas i. Spikläkten placeras lämpligen med c-avstånd 600 mm. För panel i innertak gäller samma förutsättningar som vid väggpaneler vad gäller montage. När träpanel ska monteras på både väggar och i tak, är det bäst att montera takpanelen först.


Ladda ned anvisning paneler (pdf)