Genuint grangolv som lever i generationer och bara blir vackrare med åren.